Kết thúc vacation

Cuối cùng đã về đến nhà sau 10 ngày rong ruổi từ California qua Arizona đến Texas rồi từ Texas vòng về Arizona và quay lại California bằng xe hơi.Không mệt, chỉ vui và đen thui 🙂Năm nay có lẽ là năm tui đi xa bằng xe nhiều nhất từ xưa đến giờ. Hôm cuối…

Read More

Cheese Cake hiệu “Homemade”

Đi chơi kỳ này coi bộ học được nhiều món bánh nha. Hôm trước ở Arizona là bánh ta, sang Texas thì học bánh tây.Chiều này đi chợ HEB mua cherry, cháu bạn T xin đi theo để mua đổ về làm cheese cake.Bây giờ mới biết làm cheese cake dễ ơi là dễ mà…

Read More