Cheese Cake hiệu “Homemade”

Đi chơi kỳ này coi bộ học được nhiều món bánh nha. Hôm trước ở Arizona là bánh ta, sang Texas thì học bánh tây.Chiều này đi chợ HEB mua cherry, cháu bạn T xin đi theo để mua đổ về làm cheese cake.Bây giờ mới biết làm cheese cake dễ ơi là dễ mà…

Read More