Nơi trú ẩn

Quay trở lại nơi trú ẩn, nghĩa là, lại thêm một dấu mốc được đánh lên.

Chỉ 1 câu: Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Dẫu biết, đó là cuộc đời

Dẫu biết, mọi thứ rồi sẽ qua đi

Nhưng

Chán nản – là cảm giác bao trùm.

Ngay lúc này.

Haizz

Ngày mai trời lại sáng.

Sẽ đi làm vườn tiếp, và coi phim tiếp 🙂