Kết thúc vacation

Cuối cùng đã về đến nhà sau 10 ngày rong ruổi từ California qua Arizona đến Texas rồi từ Texas vòng về Arizona và quay lại California bằng xe hơi.Không mệt, chỉ vui và đen thui 🙂Năm nay có lẽ là năm tui đi xa bằng xe nhiều nhất từ xưa đến giờ. Hôm cuối…

Read More