Tản mạn trong lúc lười

1. Hổm rày bỏ bê blog bliếc. Tại lười. Không hiểu sao có những lúc cơn lười kéo dài đến triền miên, không biết khi nào mới dứt. 2. Trời dạo này thời tiết thất thường, khi nóng khi lạnh. Chiều mau tối, và sớm lâu sáng. 6 giờ đồng hồ reng, mở mắt cứ…

Read More