Gói quà kiểu Mỹ

Nhìn đứa cháu bê cái thùng từ cửa vào, tui hỏi, “lại mua cái gì vậy?”
“Con mua chai dầu?”
Chai dầu?
Như thế này nè

Cái thùng to nè
Mở thùng to ra thì thấy cái gói này nè
 Mở lớp nilon xanh ra thì thấy em này
 Mở nắp em này thì lại hồng hồng thế này
Cái hộp dầu nằm một góc…
Sản phẩm cuối cùng là cái ẻm nhỏ xíu này nè 🙂
Sợ chưa!