“Tui đề nghị chị không dùng chữ ‘đáp án’ nghe Quảng Đông quá!”

Có chuyện này cứ phân vân hổm rày không biết phải làm sao.Cũng là chuyện liên quan đến lớp học tiếng Việt. Xuất phát từ việc bé Ti nói, ‘Thầy dạy tiếng Việt trong trường con dạy sai, thầy viết chính tả sai, khi có đứa nhắc thầy chữ ‘ngã’ là dấu “ngã”  chứ không…

Read More

Tiếng Việt của tui có tiến bộ

Nhân sáng sớm đọc được cái này bên nhà Bolsavik, và cũng nhân hôm qua trong lúc làm bài kiểm tra tiếng Việt trên online, gặp câu hỏi khó quá, phải gửi ngay email cầu cứu mấy sếp và có sếp đã trả lời ngay để bạn Lan còn biết đường làm bài (dù sếp trả lời sai 50% so…

Read More

Khi cô giáo dạy Văn chới với

Ai  rành tiếng Việt làm ơn chỉ dùm tui nên chọn câu nào là câu đúng đi, hic. Chọn câu đúng: 1.Chị Oanh biết nói và đọc tiếng Việt. A. Chị ấy biết tiếng Việt.B. Chị ấy rành tiếng Việt.C. Chị ấy học tiếng Việt.D. Chị ấy không rành tiếng Việt. 2. Oanh và Tâm…

Read More