Màu gì tượng trưng cho tình yêu?

Ai biết trả lời dùm, please.

Màu tượng trưng (symbolizes) cho tình yêu của người Việt là gì?

Màu tượng trưng (symbolizes) cho tình yêu của người Mỹ là gì?