Tiếng Việt của tui có tiến bộ

Nhân sáng sớm đọc được cái này bên nhà Bolsavik, và cũng nhân hôm qua trong lúc làm bài kiểm tra tiếng Việt trên online, gặp câu hỏi khó quá, phải gửi ngay email cầu cứu mấy sếp và có sếp đã trả lời ngay để bạn Lan còn biết đường làm bài (dù sếp trả lời sai 50% so với thầy :p), giờ bạn Lan xin được update thông tin là bài quiz lần này bạn Lan đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bực rồi.

Nếu lần trước vừa “ngáp” điểm B với mức 81% thì lần này bạn Lan được 99%, cộng lại vừa đủ A nha 🙂

Có điều 1% bị mất rơi vào phần nghe.
Khổ thân tui, tiếng Anh đã tệ, tiếng Việt càng dỏm.
Đề bài chỉ yêu cầu nghe cái audio đọc tên mấy người trong đó là gì rồi viết xuống thôi mà bạn Lan nghe không đúng mấy cái tên “Hai,” “Ba,” “Tâm,” “Tám,” “Mỹ,” “Nguyệt,” “Nam”
Hic, điệu này là sao nghe nghe người ta trả lời phỏng vấn đây?

Chưa hết, ở một đoạn audio đọc giới thiệu về 2 nhân vật Jenny và Sue, nghe để trả lời mấy câu hỏi liên quan đến họ thì bỗng có chỗ tên 1 trong 2 người được thay bằng “Oanh sinh ở Gia-nã-đại.”
Đến phần câu hỏi, đề ghi “Jenny ______ ______ Gia-nã đại.”
Bạn Lan “ma lanh” cứ coi như ở trên audio đọc nhầm “Jenny” là “Oanh” để mà mạnh dạn viết vô 2 chữ “sinh ở” vào chỗ trống.
Làm xong cứ băn khoăn, những đứa nước ngoài học tiếng Việt trong lớp đó có hiểu gì không ta?

Mà nói chứ 1% bị trừ điềm thì chắc chắn là nằm ở phần nghe, còn chính xác bị trừ là vì lỗi gì thì không biết nha, thầy không có nói 🙂