Tình tuyệt vọng

Một buổi chiều, ai cũng đã thấm mệt rồi sau một ngày nặng nề đầu óc cho việc suy nghĩ những đề tài.T. lại xuất hiện, cũng kiểu 2 bàn tay vừa vỗ vỗ vào nhau không thành tiếng, vừa kêu lên, “Chị L. chị L, em nhớ chị quá!”Ai lạ mà nghe thì cũng tưởng…

Read More