Suy ngẫm từ “Ông Vua Quét Đường”

Tôi đọc “Ông Vua Quét Đường” của Hoàng Mai Đạt một cách rất tình cờ. Nhưng không hiểu sao tôi lại không đọc 1 lần như phần lớn những truyện ngắn truyện dài mà tôi vẫn thường đọc. Tôi đọc “Ông Vua Quét Đường” nhiều lần. Mỗi lần đọc xong đều cảm thấy có gì…

Read More