LS Andrew Ðỗ: ‘Ði băng đảng, không thể nói là không biết gì’

Coi Người Việt Online ở đây LS Andrew Ðỗ: ‘Ði băng đảng, không thể nói là không biết gì’ LS Andrew Ðỗ: ‘Ði băng đảng, không thể nói là không biết gì’ Saturday, September 24, 2011 7:30:53 PM Ngọc Lan/Người Việt LTS: Ðề tài thiếu niên gốc Việt vô băng đảng và bị truy tố…

Read More

Vì sao đàn ông thích về Việt Nam lấy vợ? (Kỳ 2)

Về Việt Nam lấy vợ: Thành công và tan vỡ Về Việt Nam lấy vợ: Thành công và tan vỡ Tuesday, September 13, 2011 6:31:25 PM Ngọc Lan/Người Việt WESTMINSTER (NV) -“Cần nói cho người kia biết ở Mỹ mình đang làm gì. Ðừng giả bộ khoe khoang để người ta nuôi hy vọng rồi…

Read More

Vì sao đàn ông thích về Việt Nam lấy vợ?

Vì sao đàn ông thích về Việt Nam lấy vợ? (Hôm qua thì cặp bồ, còn hôm nay là cưới nha, khác nhau nha 🙂Vì sao đàn ông thích về Việt Nam lấy vợ? Monday, September 12, 2011 6:43:08 PM Kỳ 1: Sợ vợ ở Mỹ, trúng sét ái tình Việt Nam Ngọc Lan/Người Việt…

Read More

Tại sao nhiều ông thích về Việt Nam cặp bồ?

Tại sao nhiều ông thích về Việt Nam cặp bồ? Tại sao nhiều ông thích về Việt Nam cặp bồ? Monday, September 19, 2011 5:16:58 PM Ngọc Lan/Người Việt WESTMINSTER (NV) – “Ở đây, người ta nhìn một ông già 70 như tôi, không có xe, không có nhà chẳng khác nào như một thằng…

Read More