LS Andrew Ðỗ: ‘Ði băng đảng, không thể nói là không biết gì’

Coi Người Việt Online ở đây LS Andrew Ðỗ: ‘Ði băng đảng, không thể nói là không biết gì’ LS Andrew Ðỗ: ‘Ði băng đảng, không thể nói là không biết gì’ Saturday, September 24, 2011 7:30:53 PM Ngọc Lan/Người Việt LTS: Ðề tài thiếu niên gốc Việt vô băng đảng và bị truy tố…

Read More