Tại sao nhiều ông thích về Việt Nam cặp bồ?

Tại sao nhiều ông thích về Việt Nam cặp bồ? Tại sao nhiều ông thích về Việt Nam cặp bồ? Monday, September 19, 2011 5:16:58 PM Ngọc Lan/Người Việt WESTMINSTER (NV) – “Ở đây, người ta nhìn một ông già 70 như tôi, không có xe, không có nhà chẳng khác nào như một thằng…

Read More