Mẹ, con và Facebook

Chiều trước khi rời khỏi chỗ làm, mở email, thấy báo là “Ngoc-Tam Quach confirmed you as a friend on Facebook” thấy hơi ngồ ngộ. Con mình nó confirmed mình “như bạn” nó.Vừa về tới nhà, nghe Bi hỏi, “Mẹ có vào account fb của mẹ hông?”“Chưa. Có gì không?”Đến lượt Ti hỏi, “Mẹ có thấy…

Read More