Thà như giọt mưa

  Tôi bắt đầu ngày hôm nay với nhiều nặng nề, u uẩn, cùng những suy nghĩ, những băn khoăn, những hậm hực… Tôi không có thói quen câm nín hay thậm thụt những điều mình suy tư, thắc mắc, mà tôi hay đi tìm câu trả lời, tìm lời giải thích từ căn nguyên. Tôi cũng…

Read More