Lại một khởi đầu

Đánh dấu 11 năm làm người dân xứ Mỹ, tôi tạo thêm một blog mới, như một kỷ niệm.

Và cũng ở đây, ngày này, tôi ngộ ra thêm nhiều điều trong cuộc sống, trong công việc, trong các mối quan hệ.

Một lần thay đổi, một lần suy ngẫm, tôi lại thấy mình trưởng thành thêm một chút, già đi một chút, và bớt hồn nhiên đi một chút.

Dĩ nhiên, điều này có hay có dở.

Nhưng, cuộc sống là vậy, không đứng yên, hôm qua không như hôm nay, ngày mai lại càng thêm khác.

Chỉ là, mình đã học thêm gì từ hôm qua, hôm nay để vững vàng thêm ở ngày mai.