Chuẩn bị cho một bài viết

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
Rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình
Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa


Ôi tháng năm những dấu chân người cũng bụi mờ

Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi