lảm nhảm đầu tuần

1.
“nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã.”
Nhạy cảm hay không nhạy cảm đâu phải mình muốn là được. Nó thuộc về tố chất bên trong con người.
Cho nên dù biết sự nhạy đó mang đến cho mình lắm sự phiền toái, bực mình, nhưng không thể như nước rơi trên đầu, cố lắc là nó văng ra.
Cứ nghĩ như đùa: cái gì nhạy quá cũng có lúc sẽ lờn.
Vậy cũng xong.
2.
những giấc ngủ không sâu.
không hiểu sao thời gian gần đây cứ hay rơi vào trạng thái mộng mị khi ngủ. Những chuyện trong ngày, những điều suy nghĩ cứ cuồn cuộn trong giấc ngủ.
mệt.
3.
Mắc chi bê cái buồn vào mình.
Nhảm.