Ngẫm

Ngẫm đời nhiều chuyện không ngờ.
Lúc mới sang Mỹ được hơn 2 năm, một người bạn tặng cho quyển sách này nhân ngày SN, bảo rằng “anh là fan của Nguyễn Hưng Quốc.” Mà Nguyễn Hưng Quốc là ai thì lúc đó tui mù tịch.

Vậy mà hôm qua tui lại là người phỏng vấn Nguyễn Hưng Quốc 🙂
(Tấm hình xanh lè dưới đây là chụp ngay trong phòng thu)
Tấm hình dưới đây thì bon chen chụp chơi thôi.
3 người đứng là 3 hung thần của tui.
2 người ngồi là nhà báo Đinh Quang Anh Thái và tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc.