Những cột biên giới

Hôm chiều tới ngay biên giới này chụp hình lạ lắm. Vì cũng ngay chỗ mình đứng mà mình nhích cái phone chút xíu qua bên này thì chụp được, lệch sang kia tí xíu thì mặt trời lặn mất tiêu, hình đen thui thui Ranh giới giữa Neveda và Utah khác những nơi khác…

Read More