Bỏ bê

Lu bu nhiều chuyện, bỏ blog lăn lóc, chỏng chơ.
Nhìn lại bài mới nhất nằm ở đây là một bài liên quan đến chuyện bị sếp la
Giờ nếu có viết, cũng lại là một chuyện bị sếp mắng
Hic,
Sao khổ vậy
Thôi, không viết
Để dành mai mốt viết thành truyện luôn. Chưa biết tựa sẽ là gì nhưng chắc chắn sẽ có lời đề từ “Dành tặng cho sếp tôi, với tất cả tình thương mến”
Ha.