Làm ơn cho đáng mặt đàn ông!

Entry này viết cho mọi người đọc, mọi người comment. Tuy nhiên, anh – tôi vẫn lịch sự gọi anh như vậy – sẽ biết chắc rằng tôi đang viết cho anh, “người biến thái.” Chuyện yêu thương không xong biến thành thù hận có thể là chuyện thường tình.Chuyện ăn không được phá cho…

Read More

Rối

Tự dưng rơi vô một mớ bòng bong, rối như canh hẹ!Xưa giờ cứ nghe ví “như phim” hay như “tiểu thuyết” để ví những điều tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng với tui thì quả thật đến giờ này, thì đời thật còn khủng khiếp hơn những tiểu thuyết mà tui từng…

Read More