Ăn ốc trong Phước Lộc Thọ

Không ngày nào tui không đi ngang khu Phước Lộc Thọ, nhưng đi vô bên trong PLT xem người ta  làm cái gì trong đó thì chỉ có thể đếm trên đầu bàn tay.Nhân dịp ‘xuống phố Bolsa cuối tuần,’ và nhân dịp báo cáo với sếp “em đi làm phóng sự,” tui rủ luôn 2 ông bạn…

Read More