Việt kiều về nước làm ăn (2) – bài bị xếp xó

Loạt bài này viết lâu rồi, cũng mất khá nhiều thời gian. Một sếp đọc rồi thì không hài lòng, 2 sếp còn lại thì “nghe nói là còn thiếu dữ kiện” chứ cũng không đọc.Tôi thì mỗi lúc buồn buồn lại lôi nó ra đọc lại cho vui và ngẫm nghĩ xem tại sao…

Read More

Việt kiều về nước làm ăn – Bài bị xếp xó

Loạt bài này viết lâu rồi, cũng mất khá nhiều thời gian. Một sếp đọc rồi thì không hài lòng, 2 sếp còn  lại thì “nghe nói là còn thiếu dữ kiện” chứ cũng không đọc.Tôi thì mỗi lúc buồn buồn lại lôi nó ra đọc lại cho vui và ngẫm nghĩ xem tại sao nó…

Read More