Phóng Viên Ngọc Lan

Website Người Việt Online đổi. Nên tui cũng muốn đổi theo bằng cái blog có tên Phóng Viên Ngọc Lan, để ngoài chuyện viết lảm nhảm thì tui cũng đang dần tìm kiếm lôi các bài viết trên báo về, gom lại một chỗ.

Cũng bởi tại tính tui không bao giờ biết giữ các bài viết của mình, nên giờ khi nghe rủ rê làm sách, cần có những bài tui viết, thì tui mới té ngửa: lục lại làm sao đây?

Sẵn đây cũng nhờ vả mỗi người đi đây đi đó, có thấy bài viết nào của tui rơi rớt chỗ này chỗ kia thì lượm về cho tui với nghe.

Hồi trước có đứa bạn hay gom góp, lượm lặt các bài viết của tui về cất dùm… ở nhà nó vì biết tính tui đoản, và cũng nghĩ có ngày tui sẽ đóng thành sách, để dành già tập đánh vần cho khỏi quên chữ, nhưng tui hay chửi lộn với nó, chắc nó ghét, “luộc” hết bài tui rồi 🙂

Túm lại là giờ tui mua nhà mới này nè:

https://phongvienngoclan.net

Mọi người quởn lội bộ qua chơi, còn nhà này để lâu lâu về… quét bụi 🙂