Con gái bắt chước mẹ :)

Đây là một project môn tiếng Việt của Ti.
Thấy Ti và mấy bạn hì hục vừa làm vừa chơi, ai ngờ đến khi “thành phẩm,” trông rất tức cười 🙂
Tếu nhất là tụi nó dụ được cả Bi “đóng fin.”