Chém thớt

Một trong 3 ông sếp tui mang con gấu này vô đưa tui bảo, “Anh cho em mượn con này nè. Em giận thằng nào thì em cứ nghiến răng bẻ giò bẻ cẳng nó, rồi hình dung như đang bẻ cẳng bẻ giò thằng nào làm em giận vậy.”