Thêm con

Hôm dẫn Bi, Ri , Ti vô tiệm cắt tóc, chị thợ nhìn một hồi rồi nói, “Con bé lớn cao hơn mẹ rồi.”

Hôm dẫn Bi, Ri, Ti đi chợ. Ông bán thịt nhìn một hồi cũng lẩm bẩm, “Con cao vọt hơn mẹ rồi.”

Ngó tới ngó lui, hình như tụi nó giống nhau thật!

Ri cách Ti 5 tuổi, Ti cách Bi 6 tuổi.
Từ trên xuống dưới sao toàn là mắt kiếng không vậy trời!