Đời vẽ tim em lạ kỳ…

Đời vẽ tôi trong cuộc tình

Đầy những yêu thương giận hờn

Từ đó sớm chiều bâng khuâng

Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng

Vì lỡ nơi đây nặng tình

Từ đó tôi chìm giữa mênh mông