Va chạm văn hóa

1.“Cho đến bây giờ, chữ mà tôi có thể dùng để tả được đời sống của tôi bên Mỹ là cô đơn.“Cô đơn là tại sao? Mình là người VN với nhau nhưng mà Vietnamese của chị khác Vietnamese của tôi, nói ngược lại Americanize của tôi cũng không giống Americanize của chị, và nó…

Read More