Thư của người đã ra đi…

  Feb 4, 2008  Chú ơi, Con là Lan ở báo NV nè. Chú khỏe không chú? Ði ngang phòng chú cứ thấy đèn tắt, cửa đóng im ỉm mà con cảm thấy buồn quá! Việc xảy ra… thực sự con cũng không phải biết nói như thế nào. Mặc dù anh N. đã nói…

Read More

Như một lời chia tay

Điều tôi viết cho A, nhưng B cứ giành đó là tôi viết cho B, còn C thì khẳng định không ai ngoài C là nhân vật chính của tôi. Đời kể cũng lạ. Thì thôi, tâm tư mình đi một đường, người đọc vơ vào một nẻo. Đóng blog, đành vậy. Chia tay, như…

Read More