Kể chuyện Hoàng Thị ngày xưa

Chuyện là vầy, nhiều người biết bài thơ “Ngày xưa Hoàng Thị” của Phạm Thiên Thư, biết luôn cả bài hát được Phạm Duy phổ nhạc. Rồi người ta biết luôn cả nàng “ôm nghiêng tập sách, vai nhỏ tóc dài” tên là Hoàng Thị Ngọ nữa. Nhưng chuyện vì sao nàng Ngọ cứ khiến…

Read More