Hội ngộ sát phạt tại Las Vegas

1.Hôm nay là lễ Lao Động của Mỹ, ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9, nên được nghỉ ở nhà để tường trình cho bà con nghe chuyến đi “hội ngộ và sát phạt” tại Las Vegas hôm thứ Bảy, và Chủ nhật mới qua. 2.Cái vụ đi này manh nha đầu tiên từ…

Read More