Lá thư người tù 19 tuổi

LTS: Ðây là một lá thư được gửi ra từ nhà tù tạm giam Orange County. Khôi Quách, tác giả bức thư viết bằng tiếng Anh này, là một thanh niên 19 tuổi, đã ở tù tạm giam gần hai năm rưỡi, đang chờ ngày ra tòa với cáo buộc “giúp đỡ và tiếp tay…

Read More