Tác phẩm hoàn tất

Lần về SG hồi đầu năm, bản cho (hay tui xin?) một tác phẩm của bản.Mang về để yên trên kệ tủ hơn nửa năm.Sau đó bị bạn của bản ‘áp tải” bắt phải đi đặt khung để treo tranh lên.Tui gợi ý rằng thì là bản đã cho tranh, thì thôi bi giờ bạn…

Read More