Tác phẩm hoàn tất

Lần về SG hồi đầu năm, bản cho (hay tui xin?) một tác phẩm của bản.
Mang về để yên trên kệ tủ hơn nửa năm.
Sau đó bị bạn của bản ‘áp tải” bắt phải đi đặt khung để treo tranh lên.
Tui gợi ý rằng thì là bản đã cho tranh, thì thôi bi giờ bạn của bản tặng cái khung. Nhưng bạn của bản chỉ đồng ý cho $5. Hừ. Tui muốn nhìn tấm tranh tui nhớ bản và cả bạn của bản, nhưng thế thì cốc thèm.
Giờ thì để cho bản thấy tác phẩm của bản được rinh từ tiệm làm khung về như thế nào nè 🙂

Anyway thì bạn của bản cũng giành phần khiêng tấm tranh và khung từ tiệm về tòa soạn

Nhưng ý tốt đó là cũng vì mục đích muốn có gì che nắng…

Tác phẩm đặt nhờ trong phòng biên tập trước khi cho ra xe

Treo đỡ lên trước khi có chỗ treo thật
Có 4 mảnh trong tấm tranh, đây là mảnh 1, từ phải
Mảnh thứ 2, từ phải
Mảnh thứ 3 (bị chóa rồi 😦
Mảnh thứ 4 từ phải, mảnh thứ 1 từ trái 🙂

Nhìn từ trái
Nhìn từ phải
Nhìn thẳng
Đây là bức tranh vẽ đầu tiên trong nhà tui.
Cám ơn Châu.