Một bài Du Ca của Nguyễn Đức Quang

Tôi không biết nhiều về phong trào Du Ca, về nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, ngoại trừ bài hát “Việt Nam quê hương ngạo nghễ” mà tình cờ trong một đêm cắm trại năm học lớp 10, tôi nhìn thấy trong tập nhạc chép tay của một đứa bạn nào đó. Cô Hoàng Dung, chủ…

Read More