Hay tại mình ngu?

Chuyện vầy nè:Ngay tại các ngã tư ở quanh các thành phố Santa Ana, Garden Grove, Westminster,… có rất nhiều nơi đặt máy chụp hình. Tức là chiếc xe nào chạy vượt đèn đỏ thì tức khắc bị chụp hình ngay. Khoảng 2 tuần sau khi bị chụp hình thì hình cùng với những thứ…

Read More