Nàng… ăn

Entry này tặng nường yêu dấu.

Còn nường là ai, chắc chỉ nhìn hình là biết. Tui không là tác giả những tuyệt phẩm này, muốn xử hắn thì phải lôi hắn ra khỏi nồi có xả, khà khà khà

Hen-01 Hen-02 Hen-03 Hen-04 Hen-05