Đầu tuần nói chuyện con nít :)

1.

Chuyện nhà Hến:

“Rầy thằng con sao cứ xài iPad hoài, không làm việc gì khác như đọc, vẽ gì chẳng hạn, nó lấy giấy ra ngồi vẽ như vầy nè!

Andy

2.

Chuyện nhà “bồ cũ”:

Chị Hai: -Hey Bi, Bi còn chơi với bạn A không? (A được nghe đồn là ‘bạn gái’ của Bi 😉

Bi thản nhiên:  Bạn đó ghét Bi rồi.

Mẹ, chị Hai cùng cười ngạc nhiên: Sao vậy?

Bi: Bạn nói chuyện và muốn Bi đồng ý với bạn nhưng Bi nói ‘Không’!

Chị Hai vẫn cười mãi: Rồi sao Bi biết bạn đó ghét Bi?

Bi: Bạn block Facebook Bi rồi. Bạn N nói Bi nghe là bạn còn ghi trên FB của bạn rằng Bi là “đồ cà chớn” nữa!

Bi