Điều gì sẽ xảy ra?

Một đứa bé mồi côi.

Sau mấy mươi năm lưu lạc xứ người.

Chợt một ngày, nó biết được lý do vì sao nó mồ côi và gặp được người đã đặt cho nó một cái tên sau khi giúp nó được sống.

Câu chuyện đẹp như một bài thơ. Tất cả dường như viên mãn trong hạnh phúc.

Nhưng

Cuộc đời luôn có những  chữ “nhưng” bất ngờ mình vấp phải trên đường đi

Hình như là một sự ngộ nhận.

Chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên…

Và như vậy, điều gì sẽ xảy ra?????????