Điên

Hì hục viết entry kể chuyện đi nông trại, chuyện Bi leo lên “đài tuyệt vọng” (mấy bô lão thì đặt tên là “đài vọng nguyệt”) để lấy kinh nghiệm cho 2 năm tới đi cắm trại với trường, cùng hình ảnh này nọ xong, khi submit nó biến mất tiêu.
Điên không?