Davis (tập 2)

Chỉ tay vào góc bếp, nơi có một trái dưa hấu to đùng, Lún nói, “Trái dưa đó mua để dành cho Lan chặt chém gì đó.”
Bạn Lún nhớ rất dai. Hôm trước nhân cái vụ này mà bản nhớ đến hôm nay mua trái dưa hấu để sẵn.
Bản lựa cho bạn Lan con dao nào chặt cho thật ngọt, rồi dí vào tay bạn Lan kêu, “Nè chặt đi!”

Bạn Lan cầm dao, không dám phang xuống, mà định khứa xuống trái dưa hấu vậy nè

Bạn Lún la làng lên, “Trời trời làm gì vậy?” Bản giành dao lại, nói, “Phải làm vậy nè!”

Bản nghiến răng (tui nhìn vô hình tui mới thấy chứ lúc đó tui nheo mắt lại có thấy gì đâu!) Rồi bản chặt phụt một nhát, trái dưa bể đôi.

Khi đó, bạn Lan mới tiếp tục thủng thỉnh cắt nhỏ thành từng miếng 🙂