Dấu hiệu Tết nè

Đào ra hoa nè

Đào nhà ai xác xơ không biết chứ đào nhà tui đẹp vậy nè
Lan cũng ra hoa nè.
Chậu lan này từ năm ngoái, nở hết bông, tui mang vứt đại ngoài vườn sau, ai ngờ hôm nay phát hiện nó ra 3 nhánh lan luôn
Mãng cầu cũng ra trái nè.
Cây này ông xã tui trồng từ hồi mới dọn về đây, 4 năm rồi, cho đến hôm nay cây ra trái tui mới biết đó là cây mãng cầu :p
Còn cái này thì không biết ra cái gì, chỉ phát hiện là khi ngủ nghiến răng miết nên giờ răng bị méo 🙂