Khóa chân

Về SG được 3 ngày rưỡi, chưa đặt được bàn chân ra khỏi Phú Lâm, hầu như chưa gặp ai luôn ngoài những thầy cô, bạn bè gặp ngay trong trường MĐC.
Nghe bạn Linh hỏi “Sài Gòn ký sự đâu Lan?” mà quê muốn chết!
Không vào được Facebook, không vào được blog Nhảm (Bolsavik thì được nha), và đương nhiên không thể vào Người Việt Online.
Bực bội.