Thôi rồi áo dài :(

Áo dài ơi!
Hồi xưa còn đi dạy, áo dài vừa treo vừa xếp, không thể nào dưới 50 cái, không tính những áo cũ cho vào túi ni  lông.
Áo dài cứ mặc xoay vòng, nhiều khi mấy tháng mới trở lại. Nhiều đứa học trò hỏi, “hình như mỗi áo cô chỉ mặc 1 lần?”
Ngày nghỉ dạy, bao nhiêu áo dài mang cho hết một chị cũng là cô giáo ở Long An, chỉ mang theo 3 cái làm kỷ niệm. Nói kỷ niệm tức là bây giờ không thề nào nín thở để mà gài nút được nữa 😦
Lần đầu trở về VN, dịp 20 tháng 11, 2006, thầy A nói trước với cô Hoàng Dung và Bích Châu đi mua sẵn vải, chỉ chờ về là chở ngay tới tiệm may – tiệm Ngọc Lan – may áo để có mặc trong ngày 20/11.
Hôm nay, lôi lại cái áo này ra mặc theo yêu cầu của sếp, lại thấy nôn nao.

Ngó qua ngó lại, hình như tháng 11 lại về…