Kỷ niệm ngày đầu…

Ngày đầu tiên phát cái này
cũng là lần đầu cảm thấy giận đến muốn sốt vì một chuyện. Giận đến đau thắt bụng và ăn cơm không nổi.
Phải cố gắng, cố gắng, cố gắng lắm mới dằn xuống bằng sự im lặng.
Đến giờ người vẫn còn như nóng lạnh, vừa buồn, vừa đau.
Hy vọng ngày mai mọi chuyện ok hơn.
(Sorry sếp T, khiến sếp cũng phải hồi hộp, thót tim mà không hiểu chuyện gì 🙂