Áo em chỉ mặc một lần

Tôi tìm thấy tôi trong đám khỉ này 🙂
Áo em chỉ mặc 1 lần là áo này (từ ngày đem theo về bên đây không bao giờ mặc nữa!)