Đi coi bói

Hôm bữa thì nghe ĐVH nói chuyện có người coi bói nói anh vinh quang rực rỡ đến 14 năm, mà bây giờ mới có 10 năm.
Anh có vẻ yên tâm tự tin với câu bói đó lắm!
Kệ, người ta sống phải có niềm tin.

Hôm qua, nói chuyện với chị bạn. Giữa lúc thất nghiệp vẫn còn là một ám ảnh với nhiều người thì chị lại đang có được nhiều cơ hội nghề nghiệp mở ra trước mắt.
Và, vì có quá nhiều cơ hội để lựa chọn nên chị không biết chọn cái gì.Cứ lần khân mãi.
Sau, chị bàn, thôi, có lẽ nên đi coi bói. Tui trợn mắt, “Chi vậy?” – “Thì để coi thầy bói nói sao.”
-“Rồi đi coi chưa?”
-“Chưa, mới nói vậy ông chồng đã chửi rồi. Ổng nói lỡ theo lời thầy bói, mai mốt không ưng, quay lại bắt đền được không?”
Tui cười hì hì, “Ừ, mà chừng nào có đi dẫn em đi với!”